Jak formułować informacje zwrotne?

 
2b

Informacje zwrotne są swego rodzaju opisem ludzkich zachowań. Informują nas jak inni postrzegają nasze zachowania. Dzięki nim możemy wprowadzać zmiany i poprawiać efektywność swoich działań.

Informacje zwrotne przekazywane są po to, żeby usprawniać komunikację i współpracę. Przekazywane są po to, żeby pomóc drugiej osobie lepiej funkcjonować, a nie zaszkodzić jej.

 

Proponuję posługiwać się informacją zwrotną złożoną z trzech elementów:

 

  1. Mojej reakcji na całość zaobserwowanych zachowań – mówimy drugiej osobie jak zareagowaliśmy na jej działanie/zachowanie. Jakie emocje owo działanie w nas budzi.

 

  1. Zaobserwowanych pozytywnych zachowań – mówimy co nam się podobało, w zachowaniu danej osoby.

 

  1. Elementów, których według mnie zabrakło – zamiast mówić co mi się nie podobało, mówię czego mi zabrakło w zachowaniu drugiego człowieka. Np. zamiast powiedzieć: „Wypowiadasz kilkanaście słów na jednym oddechu, przez co mówisz za szybko i nie można cię zrozumieć”, możemy powiedzieć:
    „W twojej wypowiedzi zabrakło mi pauz pomiędzy wypowiadanymi zdaniami, zwłaszcza przed wyrazami szczególnie istotnymi. Gdybyś je dodał, twoje wypowiedzi brzmiałyby bardziej spokojnie i donośnie”. Dzięki takiemu zabiegowi osoba przyjmująca informacje zwrotną dostaje propozycję konkretnego działania, które może jej pomóc. Nie musi się zastanawiać: „To i to zrobiłem źle. Co teraz mam zrobić?”. Nie musi też wysłuchiwać opisu tego, co zrobiła źle (wiele osób uznaje takie opisy za krytykę i protestuje przeciwko nim). Kiedy mówimy czego nam zabrakło, osoba przyjmująca informacje zwrotne słucha po prostu rad, mówiących jak może poprawić swoje działanie.

 

 

Przykład informacji zwrotnej

Po wysłuchaniu przemówienia, które w naszej ocenie było chaotyczne, zbyt szybko wypowiedziane, możemy udzielić informacji zwrotnej słowami:

  1. Moja reakcja na całość zaobserwowanych zachowań:

„Słuchając twojego wystąpienia miałem mieszane uczucia. Z jednej strony dobrze słuchało mi się konkretnej, opartej na faktach i przykładach prezentacji. Z drugiej jednak czułem niepokój i miałem wrażenie, że przemawiający człowiek ma trudności z przekazaniem mi tychże faktów i przykładów”.

 

  1. Zaobserwowane pozytywne zachowania:

„Podobało mi się, że omówiłeś wszystkie istotne zagadnienia danego tematu. Posługiwałeś się udokumentowanymi faktami i konkretnymi przykładami”.

 

  1. Elementy, których według mnie zabrakło:

„W twojej wypowiedzi zabrakło mi głębokiego, spokojnego oddychania oraz pauz pomiędzy wypowiadanymi zdaniami, zwłaszcza przed wyrazami szczególnie istotnymi. Gdybyś je dodał, twoje wypowiedzi brzmiałyby bardziej spokojnie i donośnie”.

 

Bibliografia:

Powyższy tekst pochodzi z mojej książki:

Komunikacja. Materiały szkoleniowe i coachingowe