informacje zwrotne otagowane posty

Jak rozwijać samoocenę uczestników szkoleń?

 

W wyniku szkolenia człowiek powinien nie tylko rozwijać swoje umiejętności, ale również swoją samoocenę. Pomaga w tym zapewnienie mu podczas szkolenia odpowiedniej ilości  wartościowych informacji zwrotnych.

Wartościowe informacje zwrotne to te, które wydobywają zasoby człowieka, dowartościowują go oraz zawierają konstruktywną radę mówiącą co i jak dana osoba może ulepszyć. Informacja taka mówi co i jak człowiek powinien zrobić, aby poprawić swoją efektywność.

Więcej...

W jakiej kolejności udzielać informacji zwrotnych podczas szkolenia?

 
business woman smiling leading a team in an office

Osobie wykonującej zadanie w ramach ćwiczenia szkoleniowego, informacji zwrotnych może udzielić trener, ale również pozostali uczestnicy szkolenia.

Według mnie ważna jest kolejność udzielania owych informacji zwrotnych. Proponuję aby informacji zwrotnych udzielano w następującej kolejności:

  1. Osoba wykonująca zadanie – pytam ją o to, co zaobserwowała? Jak jej się wykonywało zadanie? Z czego jest zadowolona? Po prostu osoba wykonująca zadanie sama udziela sobie informacji zwrotnyc...
Więcej...

Jak formułować informacje zwrotne?

 
2b

Informacje zwrotne są swego rodzaju opisem ludzkich zachowań. Informują nas jak inni postrzegają nasze zachowania. Dzięki nim możemy wprowadzać zmiany i poprawiać efektywność swoich działań.

Informacje zwrotne przekazywane są po to, żeby usprawniać komunikację i współpracę. Przekazywane są po to, żeby pomóc drugiej osobie lepiej funkcjonować, a nie zaszkodzić jej.

Proponuję posługiwać się informacją zwrotną złożoną z trzech elementów:

  1. Mojej reakcji na całoś...
Więcej...