szkolenie otagowane posty

Jak rozwijać samoocenę uczestników szkoleń?

 

W wyniku szkolenia człowiek powinien nie tylko rozwijać swoje umiejętności, ale również swoją samoocenę. Pomaga w tym zapewnienie mu podczas szkolenia odpowiedniej ilości  wartościowych informacji zwrotnych.

Wartościowe informacje zwrotne to te, które wydobywają zasoby człowieka, dowartościowują go oraz zawierają konstruktywną radę mówiącą co i jak dana osoba może ulepszyć. Informacja taka mówi co i jak człowiek powinien zrobić, aby poprawić swoją efektywność.

Więcej...

W jakiej kolejności udzielać informacji zwrotnych podczas szkolenia?

 
business woman smiling leading a team in an office

Osobie wykonującej zadanie w ramach ćwiczenia szkoleniowego, informacji zwrotnych może udzielić trener, ale również pozostali uczestnicy szkolenia.

Według mnie ważna jest kolejność udzielania owych informacji zwrotnych. Proponuję aby informacji zwrotnych udzielano w następującej kolejności:

  1. Osoba wykonująca zadanie – pytam ją o to, co zaobserwowała? Jak jej się wykonywało zadanie? Z czego jest zadowolona? Po prostu osoba wykonująca zadanie sama udziela sobie informacji zwrotnyc...
Więcej...

Jak radzić sobie z różnym doświadczeniem uczestników szkoleń?

 

Uczestnicy szkolenia zwykle posiadają doświadczenie zawodowe oraz społeczne. Zawodowe to tzw. umiejętności twarde, czyli techniczne  związane daną tematyką np. informatyką, rachunkowością itp. Doświadczenie społeczne to tzw. umiejętności miękkie, czyli komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca w zespole itp.

Pod względem doświadczenia dzielę ludzi na cztery grupy. Obrazuje to poniższy rysunek:

Doświadczenie społeczne i zawodowe

Grupa 1

Osoby o niskim doświadczeniu zawodowym i społecznym...

Więcej...