Poradnik.Trenera.pl | Sklep.Trenera.pl

Porady

Udzielanie wsparcia – cz. 4. Panuj nad ciszą, czyli zasady zadawania pytań

 
008

To już ostatnia zasada udzielania wsparcia, ale najbardziej przydatna w praktyce. Uczy bowiem mądrego zadawania pytań grupie.

Pytań, na które grupa chętnie i głośno odpowiada, a nie siedzi w milczeniu i patrzy kto coś odpowie trenerowi.

Wcześniejsze zasady udzielania wsparcia grupie opisałem w artykułach:
- Jak udzielać grupie wsparcia – cz. 1. Akceptacja i szacunek
- Udzielanie grupie wsparcia – cz. 2. Dostępność, szczerość, nagradzanie
- Udzielanie grupie wsparcia – cz. 3. Litość i obrona

A teraz panowanie nad ciszą i mądre zadawanie grupie pytań.

9. Panuj nad ciszą

Kiedy trener zada pytanie osobom wycofanym, w odpowiedzi może usłyszeć ciszę. Kiedy zdarzy się to kilka razy, grupa może nauczyć się, że trener zadaje trudne pytania, na które nikt nie odpowiada.

Później trener będzie zadawał łatwiejsze py...

Więcej...

Udzielanie grupie wsparcia – cz. 3. Litość i obrona

 
2b

Okazywanie litości uczestnikom szkolenia i bronienie ich przed kimś mogłyby uchodzić za pomaganie im. Ale tak naprawdę nie jest pomocą, lecz szkodą. Zobaczmy dlaczego…

Wcześniejsze zasady udzielania wsparcia grupie opisałem w artykułach:
- Jak udzielać grupie wsparcia – cz. 1. Akceptacja i szacunek
– Udzielanie grupie wsparcia – cz. 2. Dostępność, szczerość, nagradzanie

A oto kolejne zasady:

6. Zrezygnuj z okazywania litości

Kiedy uważamy drugiego człowieka za biednego, bezradnego i robimy coś dla niego, to okazujemy mu litość. On coś od nas dostaje, ale po tym na pewno NIE wzrasta jego wiara we własne możliwości i chęć do działania. Czyli nie wspieramy go!

Wręcz przeciwnie. Czuje się on bardziej zależny od innych (bezradny) i słaby (bierny, wycofany). Z czasem zauważa on, iż nic nie robiąc dostaje ko...

Więcej...

Udzielanie grupie wsparcia – cz. 2. Dostępność, szczerość, nagradzanie

 
Closeup of young attractive business woman showing

Kolejne zasady udzielania wsparcia dotyczą: dostępności trenera, szczerości i nagradzania.

Wpierw przeczytaj jednak artykuł:
Jak udzielać grupie wsparcia – cz. 1. Akceptacja i szacunek

A oto kolejne zasady:

3. Bądź dostępny

Bądź obecny i dostępny, niech ludzie mają możliwość rozmowy z trenerem. Czasem trener jest tak skupiony na sobie i prowadzeniu szkolenia, że uczestnicy boją się go o cokolwiek zapytać. Wtedy traci on dostępność, a ludzie przestają się angażować w interakcje z nim i w szkolenie.

4. Bądź szczery

Jeśli już jesteś dostępny i odpowiadasz na pytania, rób to szczerze. Jeśli nie znasz odpowiedzi, powiedz o tym, a następnie dodaj, że sprawdzisz to i odpowiesz później. Oczywiście sprawdź i odpowiedz później.

Natomiast jeśli nie chcesz o czymś rozmawiać (np...

Więcej...

Jak udzielać grupie wsparcia – cz. 1. Akceptacja i szacunek

 
Femme métisse devant un groupe de personnes en formation

Wsparcie to takie zachowanie trenera, po którym u uczestników szkolenia wzrasta wiara we własne możliwości i chęć do działania.

Udzielanie wsparcia uczestnikom szkolenia jest szczególnie ważne, kiedy prowadzimy szkolenie dla biernych, wycofanych osób, którym brakuje pewności siebie.

Takie osoby mogą przeczekać każde szkolenie i nic się nie nauczyć. Pisałem o tym w artykule:
Dlaczego ludzie nie angażują się w aktywne szkolenia?

Aby zaangażowali się, trener powinien używać odpowiednich ćwiczeń szkoleniowych i udzielać wsparcia, czyli zachowywać się następująco:

1. Okazuj akceptację wszystkim uczestnikom szkolenia

Jeśli uważasz, że ktoś musi się zmienić oznacza to, że go nie akceptujesz. W konsekwencji zaczynasz go nakłaniać do robienia czegoś, czego on wcale nie chce. Np...

Więcej...

Dlaczego ludzie nie angażują się w aktywne szkolenia?

 
013

Czasem trener bardzo stara się zaangażować uczestników szkolenia, ale mimo wszystko pozostają oni bardzo bierni i wycofani.

Nie działa integracja. Nie działają lodołamacze. Nie działają energizery…

Nie działają, bo nie trafiają w przyczyny powstawania oporu przed zaangażowaniem.

Mamy bowiem 4 przyczyny powstawania oporu przed pełnym zaangażowaniem się w szkolenie i wszelkie metody angażowania powinny eliminować owe przyczyny.

Oto 4 przyczyny powstawania oporu przed pełnym zaangażowaniem się w szkolenie:

  1. Obawa przed poznaniem swoich słabych stron – boję się zaangażować, bo jeszcze dowiem się jak mało umiem, jaki jestem słaby, jakie błędy popełniam. Lepiej więc nic nie robić i przeczekać wszystko.
    .
  2. Obawa przed bliskością z innymi ludźmi – im ludzie więcej o mnie wiedzą, tym więcej mogą wykorzy...
Więcej...

Jak skutecznie wdrożyć 10 zasad pracy w grupie szkoleniowej?

 
Happy business group

W poprzednim artykule opisałem 10 zasad pracy w grupie szkoleniowej. W tym opisuję jak sprawić, aby uczestnicy szkolenia chętnie stosowali je podczas szkolenia.

Niestety nie wystarczy tylko przeczytać zasad grupie i zobowiązać do praktycznego stosowania ich.

Uczestnicy szkolenia sami powinni odkryć owe zasady i zechcieć je stosować.

Co więc zrobić?

Powinniśmy dać grupie ćwiczenia szkoleniowe poruszające powyższe obszary. Następnie powinniśmy je odpowiednio omówić.

Ja stosuję ćwiczenia szkoleniowe, które uczą owych zasad współpracy i pokazują korzyści z nich płynące.

Na początku szkolenia daję ćwiczenia na:

  • integrację (poznawanie się);
  • pracę w zespole (i współpracę);
  • oraz rywalizację.

Wielu trenerów pomija ćwiczenia na rywalizację. Pomagają tylko poznać się uczestnikom i uczą ich współpracy...

Więcej...