Jak udzielać grupie wsparcia – cz. 1. Akceptacja i szacunek

 

Wsparcie to takie zachowanie trenera, po którym u uczestników szkolenia wzrasta wiara we własne możliwości i chęć do działania.

Udzielanie wsparcia uczestnikom szkolenia jest szczególnie ważne, kiedy prowadzimy szkolenie dla biernych, wycofanych osób, którym brakuje pewności siebie.

Takie osoby mogą przeczekać każde szkolenie i nic się nie nauczyć. Pisałem o tym w artykule:
Dlaczego ludzie nie angażują się w aktywne szkolenia?

Aby zaangażowali się, trener powinien używać odpowiednich ćwiczeń szkoleniowych i udzielać wsparcia, czyli zachowywać się następująco:

 

1. Okazuj akceptację wszystkim uczestnikom szkolenia

Jeśli uważasz, że ktoś musi się zmienić oznacza to, że go nie akceptujesz. W konsekwencji zaczynasz go nakłaniać do robienia czegoś, czego on wcale nie chce. Np. zaczynasz uczyć go czegoś co on uważa za zbędne. Człowiek ów zaczyna buntować się przeciwko temu. Zamiast uczyć się, zaczyna unikać szkolenia, albo krytykować trenera.

Dlatego zaakceptuj każdego uczestnika takim, jaki jest. Nawet jeśli nie chce się uczyć na Twoim szkoleniu. Po prostu przyjmij takie założenie: „Ten człowiek jest inny niż ja i ja go nie zmienię. Niczego go nie nauczę, dopóki on sam nie zechce się uczyć i zmieniać”.

Następnie spraw, aby ten człowiek sam doszedł do wniosku, że warto jest się zmienić i nauczyć się tego, czego trener uczy na tym szkoleniu.
Jak to zrobić? Już piszę 🙂

Jeśli trener ma inne zdanie niż uczestnik szkolenia oznacza to, że oboje patrzą na tę samą sytuację, ale wyciągają zupełnie inne wnioski.

Dzieje się tak, gdyż oddzielnie analizowali sytuację. Jak to mówią: „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.
Teraz zamiast przekonywać się do czegokolwiek, powinni usiąść razem i wspólnie przeanalizować sytuację. Następnie wspólnie wyciągnąć wnioski z niej i razem postanowić co zrobią.

Dlatego nie przekonuj ludzi do uczenia się.

Po prostu zaakceptuj ich odmienny punkt widzenia. Możesz im nawet powiedzieć, że akceptujesz ich odmienne stanowiska. Powiedz, że nie zamierzasz nikogo do niczego przekonywać, lecz chcesz poprosić ich o wspólne przeanalizowanie sytuacji i wyciągnięcie wspólnych wniosków.

Pomaga w tym ćwiczenie Przed-szkoleniowe, które opisałem w artykule:
Co powinno zawierać pierwsze na szkoleniu ćwiczenie?

 

2. Okazuj szacunek wszystkim uczestnikom szkolenia

Jeśli już zaakceptujesz odmienne stanowiska uczestników szkolenia i zaczniecie wspólnie analizować sytuację, okazuj im szacunek. Traktuj jak ludzi równych sobie. Nie pouczaj ich, nie poprawiaj!

Kiedy zauważysz, że uczestnik nie zwraca na coś uwagi i wyciąga błędny wniosek, NIE poprawiaj go! Zapytaj o to, co przeoczył. Powiedz np. tak: „Rozumiem ten tok myślenia. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Co zrobimy z …? (i tu wymień problem, który Ty widzisz, a uczestnik przeoczył).

Używaj też słów i zachowań postrzeganych jako okazujące szacunek. Np. słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Zachowania to np.:
ustąpienie miejsca;
podanie przedmiotu, którego uczestnik potrzebuje np. kartki papieru, krzesła;
oddanie głosu, kiedy jednocześnie zaczniecie mówić i powiedzenie „Proszę, kontynuuj. Pierwszy zacząłeś mówić”.

 

Kolejne zasady udzielania wsparcia opisuję w artykule:
Udzielanie grupie wsparcia – cz. 2. Dostępność, szczerość, nagradzanie

 

 

PS. Jeśli artykuł spodobał Ci się, polub nasz fanpage: